.
Watch Anime Online

Read Choujikuu Yousai Macross the First Manga Online

Choujikuu Yousai Macross the First Manga

Choujikuu Yousai Macross the First Manga

Name:

Choujikuu Yousai Macross the First

Alternate Name: Macross The First, Super Dimensional Fortress Macross The First, Super Dimensional Fortress Macross The First, Super Dimensional Fortress Macross: The First
Year of Release: 2009
Status: Ongoing
Author: MIKIMOTO Haruhiko
Artist: MIKIMOTO Haruhiko
Reading Direction: Right to Left
Genre: Shounen
 
Tweet it:
Like it:

Read Choujikuu Yousai Macross the First Manga Online

Chapter Name Date Added
Choujikuu Yousai Macross the First 1 :
01/19/2012
Choujikuu Yousai Macross the First 2 :
01/28/2012