.
Watch Anime Online

Read Kyoufu Kansen Manga Online

Kyoufu Kansen Manga

Kyoufu Kansen Manga

Name:

Kyoufu Kansen

Alternate Name: Fear Infection
Year of Release: 2006
Status: Ongoing
Author: OCHAZUKE Nori
Artist: OCHAZUKE Nori
Reading Direction: Right to Left
Genre: Horror
 
Tweet it:
Like it:

Read Kyoufu Kansen Manga Online

Chapter Name Date Added
Kyoufu Kansen 1 :
07/11/2014
Kyoufu Kansen 2 :
10/17/2014
Kyoufu Kansen 3 :
11/26/2014
Kyoufu Kansen 4 :
12/10/2014
Kyoufu Kansen 5 :
12/31/2014
Kyoufu Kansen 6 :
07/10/2015
Kyoufu Kansen 7 :
07/10/2015
Kyoufu Kansen 8 :
12/13/2015
Kyoufu Kansen 9 :
12/24/2015