.
Watch Anime Online

Read Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z Manga Online

Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z Manga

Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z Manga

Name:

Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z

Alternate Name: Mondaiji tachi ga Isekaikara kuru Soudesuyo? Z, Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo? Z
Year of Release: 2012
Status: Ongoing
Author: TATSUNOKO Tarou
Artist: SAKANO Anri
Reading Direction: Right to Left
Genre: Adventure Comedy Fantasy Romance Shounen
 
Tweet it:
Like it:

LATEST CHAPTERS

Read Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z Manga Online

Spin-off of the anime

Chapter Name Date Added
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 1 : YES!! It's Rabbit Meat
04/22/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 2 : YES!! Let's Push On
04/22/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 3 : YES!! It's Showtime!
04/22/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 4 : YES!! Brawling is the custom!
04/22/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 5 : YES!! What is Everyone Doing Here!?
04/25/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 6 : YES! It's a Stress Reliever
05/12/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 7 : Yes! It's Not Over Yet!?
05/16/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 8 : YES! Can I Pet You?
05/24/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 9 : YES! It's a prediction
08/27/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 10 : YES! Isn't this a huge brawl
08/27/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 11 : YES! Aren't hot springs the best
08/27/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 12 : Yes It's Start Of A New Game
09/03/2013
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 13 : Mondaijitachi ga Isekai kara
01/02/2014
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 14 : Yes Charging In Is Basic
01/02/2014
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 15 : The No Names Are Intestructible
01/02/2014
Mondaijitachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? Z 18 : Sieze the Impossible Dreams
04/25/2014